Skip to content Skip to footer

שאלות ותשובות

כמה תשובות לשאלות שעשויות להיות לך

מחיר, הצטרפות לנסיעה

המחיר משתנה בהתאם לנקודות המוצא והיעד. מחירי נסיעות במסלולים שונים מופיעים בעמוד “מסלולי הנסיעה”.

לא! משלמים רק עבור נסיעות שבוצעו בפועל.

ישנם 3 מודלים: 1) המעסיק מממן באופן מלא את הנסיעות עבור עובדיו 2) העובד משלם עבור עצמו 3) המעסיק משתתף באופן חלקי במימון הנסיעה

כן! נשלח לך בסוף החודש חשבונית מס. עוסק? אתה זכאי להחזר הוצאות מלא.

כן! אם תבטלו 3 שעות לפחות לפני שעת ההסעה תזוכו בעלות המלאה של הנסיעה.

איסוף והורדה

בטווח של רבע שעה לפני ואחרי שעת ההסעה. אם, למשל, הזמנת הסעה שיוצאת ב – 8:00 יאספו אותך בין 7:45 – 8:15.

לא, ניתן לרדת רק ביעד הנסיעה אותו  הזנת בעת ההזמנה. אפשר לרדת באחת מנקודות העצירה האחרות ביעד.

האיסוף הוא במרחק של עד כ -400 מטר מכתובת האיסוף שהזנת. ההורדה היא לרוב ממש בקרבת היעד שציינת.

כשעה לפני תחילת הנסיעה ישלח לטלפון הנייד שלך קישור המציג את הכתובת שממנה יאספו אותך(Google Maps).

כן, מסלולים חדשים מתווספים לעיתים קרובות. בנוסף, במסלולים קיימים טווח שעות האיסוף וההורדה גדל בהדרגה. מומלץ להתעדכן באתר.

נסיעה והזמנה

כן, לפחות שעה לפני שעת הנסיעה. רצוי להקדים ככל האפשר את ההזמנה כדי להבטיח את מקומך.

עד שלושה חודשים מראש.

כן.  כל רכבי ההסעה מבוטחים כדי להבטיח נסיעה בטוחה. למידע נוסף בקרו בעמוד תנאי השימוש.

להגיע עם חיוך לעבודה